Tydligare vägledning om samtycken på gång – Datainspektionen utökar sin granskning

Datainspektionen har utökat sin granskning av användning av samtycke. I granskningen kommer bland annat ytterligare två svenska storbolag att undersökas för att jämföra deras olika sätt att hantera samtycken.

I juni tidigare i år påbörjades en granskning av samtycke hos Bonnier Magazine and Brands. Syftet med granskningen var för att se hur företaget använder samtycke för att samla in kunduppgifter samt för att kunna ge företag vägledning gällande när dem får använda samtycke och hur ett sådant bör vara utformat.

Fler svenska storbolag granskas

Datainspektion har bestämt sig för att utöka denna granskning. Granskningen kommer innebära tillsyn på ytterligare två bolag, nämligen Postnord och CDON.

Varför Datainspektionen valt just Postnord och CDON beror på att företagen samlar in kunduppgifter genom samtycke på olika sätt. Genom att granska olika aspekter av samtycke kommer Datainspektionen i framtiden kunna ge vägledning även till andra företag. Man har även valt att öka tillsynen på som inleddes mot Bonnier Magazine and brands med att även granska Bonnier News.

Vad är ett samtycke?

Samtycke är en av de sex rättsliga grunderna för att få behandla personuppgifter, och innebär att den som registreras har sagt ja till den personuppgiftsbehandling som man informerats och tillfrågats om. Men kraven på giltiga samtycke enligt GDPR är stränga, och Datainspektionen påpekar att samtycke oftast inte är en lämplig grund att stödja sig på.

På Datainspektionens webbsida finns en kravlista på som gäller för samtycke och exempel på när samtycke är en lämplig rättslig grund.

Mer om samtycken…

Vi skrev tidigare i veckan en artikel om personuppgiftsbehandlingar kopplat till marknadsföring. I artikeln har vi sammanfattat några viktiga punkter gällande samtycke, hantering av kunders adressregister samt om hur direktmarknadsföring utan samtycke fungerar.


I behov av stöd och råd från ett Dataskyddsombud?

Att internt hitta någon som är lämpad att vara dataskyddsombud kan många gånger vara onödigt svårt och resurskrävande. Låt oss på Qnister agera dataskyddsombud i din organisation. På Qnister arbetar erfarna dataskyddsspecialister med mångårig erfarenhet av personuppgiftshantering. Lär mer om dataskyddsombud som tjänst här.