Qnister kommenterar: Granskning av kroppskameror på biljettkontrollanter

Hot och våld i samband med biljettkontroller i kollektivtrafik har länge varit en diskussion i media. I februari tidigare i år utrustades Stockholms Länstrafiks ordningsvakter med kroppsburna kameror. Nu utrustas även SL:s biljettkontrollanter med kroppsburna kameror. Samtidigt påbörjar Datainspektionen en granskning av SL:s användning av kroppskameror.

Syfte med kamerorna är enligt SL att minska hot och våldssituationer mot kontrollanterna och att kunna säkerställa att den som kontrolleras uppger rätt personuppgifter.

Nu ska Datainspektionen undersöka hur SL har resonerat kring de personuppgifter som kommer att samlas in i samband med användningen. Nils Henckel som leder Datainspektionens granskning kommenterar,

– Kroppsburna kameror som spelar in både bild och ljud kan fånga känsliga uppgifter och uppgifter som kanske inte är relevanta för syftet. Därför vill vi nu veta hur SL har resonerat kring lagligheten avseende de personuppgifter som kommer att samlas in.

 

Qnister kommenterar

När Datainspektionen drar igång en granskning kan de begära in underlag och material som beskriver hur den personuppgiftsansvarige hanterar personuppgifterna. Här kan det röra sig om en enskild organisation eller en bransch.

Vad vill vi då uppmärksamma med detta?

Vi kan konstatera att SL i den aktuella granskningen kommer att behöva visa sin dokumentation om användningen av kroppskameror avseende bland annat lagligheten, vilka risker och konsekvenser som de bedömer finns med övervakningen. Om din organisation råkar ut för en granskning är det alltså viktigt att ha all dokumentation som beskriver hur man behandlar personuppgifter på plats. I det här fallet blir det vikten av att ha dokumentationen för sina personuppgiftsbehandlingar på plats väldigt tydlig.

Här kan du läsa Datainspektionens uttalande om granskningen

 


Kontakta oss?

Har ni frågor och funderingar kring dokumentation eller granskning? Hör av er så pratar vi mer.

Mejla oss på [email protected]
eller ring oss på 010-202 32 33