Kameraövervakning GDPR

Kameraövervakning i Stockholms kollektivtrafik– i enlighet med GDPR?

Tillståndskravet för kameraövervakning* har tagits bort för Stockholms tunnelbanevagnar med syfte att förhindra och bevittna incidenter som infinner sig i vagnarna. Nu installerar Stockholms stad livekameror.

Sedan tidigare är perronger och uppgångar utrustade med kameraövervakning i Stockholms tunnelbanor. Till följd av att tillståndskravet har upphävts ska direktsända övervakningskameror nu installeras i alla tunnelbanevagnar i Stockholms stad. Detta innebär att resenärer i Stockholms tunnelbanor kommer att övervakas i realtid.

Jenny Bård, jurist på Datainspektionens kameraövervakningsavdelning, förklarar att ”övervakningen med livekameror ska eftersträva att förhindra och bevittna incidenter som sker i tunnelbanevagnarna.”

Tillståndskravet har för tillfällets endast upphävts i Stockholm, men regeringen har lämnat in en proposition till Riksdagen med målet att tillståndskravet ska upphävas för hela landets kollektivtrafik.

Kameraövervakning i enlighet med GDPR

Trots att tillståndsplikten har upphävts gäller GDPR. Som resenär har man rätt till att känna till att tunnelbanan är övervakad och huruvida kameraövervakningen är till för att skydda dem. I Stockholm är det SL som ansvarar för att kameraövervakningen överensstämmer med GDPR, vilket bland annat innebär att SL ska vidta både tekniska och organisatoriska åtgärder för hur övervakningen ska bevakas och hur informationen ska hanteras.

Laglig grund, ändamål och hänsyn till de registrerades rättigheter måste alltså tillämpas på övervakningen i Stockholms tunnelbanor trots att tillståndskravet har upphävts.

*Vad gäller kring tillstånd för kamerabevakning?

Nuvarande kamerabevakningslag började gälla den 1 augusti 2018 och innebär en del förändringar jämfört med tidigare. Färre behöver söka tillstånd men den som vill kamerabevaka måste se till att följa reglerna i bland annat GDPR. 

Myndigheter och andra som utför uppgifter av allmänt intresse – exempelvis kollektivtrafik – behöver enligt den nya lagentillstånd för kamerabevakning. Läs mer om tillstånd och kamerabevakningslagen på Datainspektionen.se. 

 


Vi omvärldsbevakar GDPR

Qnister håller koll på var förordningen tar vägen så att du kan fortsätta ha koll på din verksamhet. Med oss får du tillgång till nyheterna som du behöver för att vara GDPR-säkrad. 

Med Qnister blir GDPR-arbetet enkelt.Läs mer om vårt GDPR-verktyg här.