Kameraövervakning i omklädningsrum

Datainspektionens granskning: Kameraövervakning i omklädningsrum

Kamerabevakning är integritetskänsligt, och kanske speciellt kameraövervakning i omklädningsrum. Ett av Datainspektionens uppdrag är att kontrollera att de som använder bevakningskameror följer reglerna i dataskyddsförordningen, och en sådan granskning inleds nu. 

Datainspektionen har tagit emot uppgifter om att flera brandstationer i Östra Skaraborg har bevakningskameror som filmar utrymmen där brandmännen byter om vid utryckning. Enligt uppgifterna filmar kamerorna dygnet runt och personal har filmats helt avklädda. Nu ska Räddningstjänsten redovisa för sin kameraövervakning i omklädningsrum till inspektionen.

 

Vad kommer behöva besvaras?

Datainspektionens granskning av kameror på brandstationer är givetvis intressant generellt men framför allt blir utfallet intressant för andra aktörer som har kamerabevakning. Det blir på ett konkret sätt uppenbart att den personuppgiftsansvarige behöver ha dokumentation som beskriver laglig grund för behandlingen och ändamålet med behandlingen.

En viktig aspekt i sammanhanget är också vilka alternativ till kamerabevakning som den personuppgiftsansvarige har övervägt, det vill säga om det finns någon annan behandling eller åtgärd som skulle kunna användas istället. Detta knyter an till minimeringsprincipen i dataskyddsförordningen om att endast behandla de uppgifter som behövs i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.

Här kan du läsa alla de frågor som Datainspektionen har ombett Räddningstjänsten att besvara.

 


Kontakta oss?

Har ni frågor och funderingar kring dokumentation eller granskning? Hör av er så pratar vi mer.

Mejla oss på [email protected]
eller ring oss på 010-202 32 33

Läs mer om vårt GDPR-verktyg HÄR.