GDPR gör att du inte länge behöver tillstånd för kamerabevakning

Privata verksamheter som inte utför uppgifter av allmänt intresse behöver inte längre ha tillstånd för att kamerabevakning. Så länge de följer GDPR det vill säga. 

Den personliga integriteten har varit på tapeten ett bra tag tack vare GDPR, och nu är det även fastställt att reglerna för personuppgiftsbehandling i GDPR är tillräckliga för att enskildas personliga integritet inte ska bli kränkt vid kameraövervakning.

Den nya kamerabevakningslagen trädde i kraft den 1 augusti 2018 och är ett genomförande av EU:s direktiv om kamerabevakning och ett komplement till GDPR. Genom den nya lagen förbättras möjligheten att använda kamerabevakning samtidigt som integritetsskyddet förstärkts.

Eftersom GDPR ska tillämpas parallellt med kamerabevakningslagen ska information lämnas om ändamålet för övervakningen, hur länge videoupptagningen lagras och den registrerades rättigheter. Information om att kamerabevakning och eventuell ljudupptagning sker ska tydligt lämnas, samt kontaktuppgifter till den som bevakar.

En nyhet är att det  även föreligger en förhandlingsskyldighet för arbetsgivare gentemot facket för att få kamerabevakning en arbetsplats, vilket har införts för att höja integritetsskyddet för arbetstagare.

Förutom privata verksamheter som inte utför uppgifter av allmänt intresse tillämpas lagen inte heller vid kamerabevakning som en person genomför för rent privat bruk, journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande.

Här kan du läsa hela kamerabevakningslagen (2018:1200)

 


Vi håller koll på GDPR – Qnister

Vår vision är att förändra den konservativa bransch som juristbranschen faktiskt är. Vi är bolagsjurister, kanske ovanligt kreativa för att vara lite fyrkantiga. Vi tänker inuti boxen, så att du kan fortsätta tänka utanför.

Vi håller koll på GDPR så att du kan fokusera på din huvudsakliga verksamhet.

Läs mer och se en demo av vårt GDPR-verktyg HÄR.