Coronavirus och personuppgifter

Coronavirus och personuppgifter

Det finns bestämmelser i dataskyddsregelverket som innebär att arbetsgivare får behandla känsliga personuppgifter när det är nödvändigt för att arbetsgivaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter inom arbetsrätten.

Med anledning av frågor om coronavirus och personuppgifter – särskilt med koppling till arbetslivet – har Datainspektionen sammanställt en vägledning som löpande uppdateras med information.

Du hittar vägledningen här på Datainspektionen.se