Att blir GDPR-certifierad

Går det att bli GDPR-certifierad?

Certifierat dataskyddsombud och GDPR-certifiering är rubriker du säkert snubblat över. Men går det verkligen att bli GDPR-certifierad i dagsläget?

Certifieringar, sigill och märkningar för efterlevnad av GDPR kommer att underlätta för konsumenter i bedömningen av nivån på produkter och tjänsters dataskydd – när de väl finns. För i dagsläget gör dom just inte det. I Sverige är det Datainspektionen som godkänner certifieringar och som kan ackreditera ett certifieringsorgan utifrån vissa valda kriterier.

Varken Europeiska Dataskyddsstyrelsen, Europeiska Kommissionen eller Datainspektionen har tagit fram en giltig certifiering. Det är endast de här enheterna som kan ta fram certifieringsmekanismer eller sigill och märkningar för dataskydd.

I dagsläget finns det ingen certifiering i GDPR i något EU-land. Därför är rubriker som ”GDPR-certifiering” och kurser för att bli ”certifierat dataskyddsombud” något missvisande då dessa i dags dato inte egentligen är värda något. Det är till och med direkt felaktigt att påstå att en produkt kan komma med, eller leda till, en GDPR-certifiering.

 

Att bli GDPR-certifierad som dataskyddombud?

En annan viktig aspekt är att det endast är möjligt att utfärda certifieringar, sigill och märkningar för personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden vilket framgår av GDPR artikel 42.7. Den Europeiska Dataskyddstyrelsen har i sina riktlinjer förtydligat att det därmed endast går att utfärda certifieringar för juridiska personer och inte fysiska personer, vilket innebär att möjligheten att certifiera en enskild person som dataskyddsombud utifrån GDPR inte är möjligt.

Så nej, man kan inte bli certifierad i dagsläget. Vi på Qnister väntar givetvis med spänning på dessa certifieringar och lovar att återkomma när detta väl är på plats.  

Här kan du läsa mer om Datainspektionens information om uppförandekoder och certifieringar.

 


Behöver ni ett Dataskyddsombud?

Att internt hitta någon som är lämpad att vara dataskyddsombud kan många gånger vara onödigt svårt och resurskrävande. Låt oss på Qnister agera dataskyddsombud i din organisation. På Qnister arbetar erfarna dataskyddsspecialister med mångårig erfarenhet av personuppgiftshantering.

Lär mer om dataskyddsombud som tjänst här, eller kontakta oss på +46 (0)10-202 32 33 eller info@qnister.com så pratar vi mer.