personuppgiftshantering

GDPR-frågan: Är löneuppgifter känsliga uppgifter?

Är löneuppgifter känsliga enligt GDPR och OSL (Offentlighets- och sekretesslag)?

Svar från Qnisters jurist:

Själva lönen i kronor är inte känslig. Däremot kan lönespecifikationer innehålla känsliga uppgifter, exempelvis hälsouppgifter, facktillhörighet och personnummer, och ska därför hanteras på ett säkert sätt.

Det kan förekomma uppgifter om avdrag på lön på grund av politiska eller fackliga förtroendeuppdrag. I dessa fall anses uppgifterna vara offentliggjorda av den registrerade på så sätt att hen har gett sitt uttryckliga samtycke till att arbetsgivaren gör den här typen av avdrag. I annat fall kan det även vara så att avdraget görs för att det ligger i företagets kärnverksamhet, om det exempelvis rör sig om en facklig organisation. Oavsett är det extra viktigt att arbetsgivaren har inhämtat ett uttryckligt skriftligt samtycke.

 


Vi guidar dig genom djungeln

GDPR påverkar företag och organisationer på många olika plan. Ibland kan det vara svårt att bena ut vad som faktiskt gäller. Vår ambition är att göra det svåra så enkelt det bara gå. Och det var precis därför som vi utvecklade verktyget Qnister GDPR – en molntjänst som steg för steg skapar struktur i GDPR-arbetet utan att du ska behöva vara jurist för att förstå vad som ska göras.

Läs mer och se en demo av vårt verktyg HÄR.