Få koll på ert GDPR-arbete!Boka demo nu!

Vad är hållbarhet?

Hållbarhet består av tre dimensioner - miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Miljömässig hållbarhet innefattar exempelvis utmaningar som utsläpp, energi- och vattenförbrukning, avfall och biologisk mångfald. Social hållbarhet innefattar utmaningar kopplade till arbetsmiljö, jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Till ekonomisk hållbarhet klassas utmaningar såsom korruption, mutor, penningtvätt och immateriella rättigheter. Ekonomisk hållbarhet innebär också att vi ska uppnå tillväxt som inte sker på bekostnad av miljömässig eller social hållbarhet. Inom näringslivet kan hållbarhet och de tre dimensionerna också benämnas som CSR eller ESG.


Utforska alla frågor och svar
Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Liknande frågor och svar