Få koll på ert GDPR-arbete!Boka demo nu!

Strategisk hållbarhet

PURE ACT erbjuder en enkel process för strategiskt hållbarhetsarbete. Processen består av workshops, tillgång till det digitala verktyg Acture och löpande rådgivning efter behov. Processen resulterar i en tydlig hållbarhetsplan, en hållbarhetsrapport och ett stärkt varumärke.

noah-buscher-x8ZStukS2PM-unsplash_svartvit.jpg

Acture - Ledningssystem för hållbarhetsarbete

Acture är ett enkelt, aktivitetsbaserat verktyg som hjälper dig att bygga en hållbarhetsplan. Bearbeta checklistor med hundratals tips på hållbara aktiviteter, åtgärder och KPIer. Du får en tydlig översiktsvy som visar hur ni  ligger till enligt er plan och du kan när som helst hämta en automatiskt sammanställning (enkel hållbarhetsrapport).

Process stor-1_svartvit_bred.png

Certifikat

Certifikatet är ett bevis på att ni är transparenta i ert hållbarhetsarbete. Det är ett kvitto på att ni är en ansvarstagande partner vilket blir allt viktigare att kunna påvisa då nya regelverk införs och kraven i leverantörskedjan hårdnar. För att erhålla vår certifiering krävs att ni upprättar en hållbarhetsrapport via Acture som en revisor granskar enligt våra certifieringskriterier.

michael-fenton-8hTWsi2OSoA-unsplash_svartvit.jpg

Vi har svaren på dina frågor

Vad undrar du över? Få svar på de vanligaste frågorna våra kunder ställer.

Vad är hållbarhet?

Hållbarhet består av tre dimensioner - miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Miljömässig hållbarhet innefattar exempelvis utmaningar som ...

Läs mer

Vad innebär Hållbarhetslagen?

Hållbarhetslagen är egentligen ingen egen lag utan ett tillägg i Årsredovisningslagen 6 kap. Lagen bygger på ett EU-direktiv och Sverige har valt att sätta tre gränsvärden för ...

Läs mer

Kan vi göra en hållbarhetsrapport som uppfyller Hållbarhetslagen i Acture?

Ja, oavsett om ni är ett stort företag som omfattas av lagkravet eller ett mindre företag som väljer att göra en frivillig hållbarhetsrapport så finns möjligheten ...

Läs mer