WhistleB visselblåsarsystem

Berörs er organisation av det nya EU-direktivet om stärkt skydd för visselblåsare?

I korthet är svaret att alla organisationer med 50 medarbetare eller fler berörs av det nya visselblåsardirektivet. Syftet med direktivet är att skydda visselblåsare i EU som rapporterar om oegentligheter på arbetsplatsen och att uppmuntra fler människor att rapportera. Visselblåsare kan spela en avgörande roll för att upptäcka och avslöja korrupta, olagliga och skadliga aktiviteter.

Qnister samarbetar med den marknadsledande visselblåsartjänsten WhistleB.

Visselblåsartjänsten WhistleB är en svensk tjänst som hjälper er organisation att främja en säker och öppen arbetsmiljö. WhistleB används idag i över 150 länder och till kunderna hör många svenska företag, myndigheter och organisationer.

Trovärdighet är grundsten för att er visselblåsarkanal ska vara välfungerande. Om medarbetarna inte litar på att deras visselblåsarrapport hanteras korrekt och säkert förblir många tysta.

WhistleB visselblåsarsystem – Så här fungerar det:

1.

Visselblåsarsystemet gör det möjligt att slå larm om en misstänkt oegentlighet, anonymt eller öppet.

 

2.

Mottagarna av meddelandet loggar in för att läsa det krypterade meddelandet och vidta åtgärder. Möjlighet finns till extern mottagare.

3.

Fortsatt dialog med visselblåsaren är möjlig genom systemet för att kunna säkerställa information som är viktig för utredningen.

Vill du ha en demo?

En användarvänlig och säker tredjepartslösning för visselblåsning. Vi visar och berättar gärna mer.

Följer ISO 27001 och GDPR

Används i över 150 länder

Enkel att lansera och använda

Ett nytt EU-direktiv

Sverige har sedan 2017 lagstiftning som ska skydda arbetstagare som slår larm om vissa typer av missförhållanden på arbetsplatsen.

Det nya direktivet går längre i flera delar. Den största skillnaden är att direktivet innebär att det blir obligatoriskt för företag med fler än 50 anställda, myndigheter och kommuner att införa säkra rapporteringskanaler.

Även utomstående personer som slår larm om oegentligheter, exempelvis en närstående till en anställd, ska skyddas enligt direktivet.

Samtliga EU-länder måste även se till att visselblåsare kan ta del av oberoende information och rådgivning kring olika tillvägagångssätt, samt eventuellt rättsligt stöd.