Utbildning i GDPR online

E-learning för att utbilda hela personalgruppen i dataskydd. Via vår portal tilldelar du enkelt kursen till kollegor.

Goda rutiner och långsiktigt arbete kräver att alla vet hur man får hantera personuppgifter och känner igen tecken på en incident. Vår e-learningkurs i GDPR är ett enkelt och effektivt sätt att få alla med på noterna och sprider kunskap om dataskyddsarbete till fler i er organisation.

 

E-learning:

Grundutbildning i GDPR

Goda rutiner och långsiktigt arbete kräver att alla vet hur man får hantera personuppgifter. Gå vår e-learning i GDPR – ett enkelt och effektivt sätt att få alla med på noterna.

Med vår e-learning grundutbildar du dig och dina kollegor i GDPR; vad som är en personuppgift och de mest centrala kraven i förordningen. Vår onlinekurs gör det enkelt att sprida kunskap om GDPR till fler.

Utbilda enkelt och effektivt.

Utbilda enkelt och effektivt.

30 minuter uppdelat i tre delar. Utbildningen kan göras i datorn eller mobilen, hemma eller på kontoret. Du ser tre delfilmer och svarar på några frågor efter varje del.

Nå ut till hela arbetsgruppen.

Nå ut till hela arbetsgruppen.

Hos er utses en kursadministratör som blir den som kan tilldela fler kollegor grundkursen i GDPR, och även följa vilka som genomfört utbildningen.

Nyckelpersonerna är medarbetarna.

Nyckelpersonerna är medarbetarna.

Okunskap är en av organisationernas stora hot. En medvetenhet hos de anställda förbygger incidenter och minimerar risker. Grundutbilda i GDPR.

Vill du på ett enkelt sätt utbilda medarbetarna?

Kursinnehåll

  • Bakgrund till lagstiftningen
  • Vad som är personuppgifter
  • Begreppen personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde
  • Allmänna principerna för GDPR
  • Tillåten behandling
  • Känsliga uppgifter
  • Dataskyddsombud
  • Rättigheter hos den registrerade
  • IT-säkerhet och personuppgiftsincidenter
  • Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard

En medveten medarbetare reagerar på om rutiner inte följs och känner igen tecken på en personuppgiftsincident.