Externt dataskyddsombud från Qnister

Vi är externt utsedda dataskyddsombud i en rad olika organisationer; allt ifrån kommunala verksamheter till företag inom rekrytering, vård- och omsorg och apputveckling.

Att internt hitta någon som är lämpad att vara dataskyddsombud kan många gånger vara onödigt svårt och resurskrävande.

Hos oss finns erfarna jurister och dataskyddsspecialister med mångårig erfarenhet av personuppgiftshantering som blir en del av er organisation. 

Våra uppdrag som dataskyddsombud utgår alltid ifrån en uppstart tillsammans med en nulägesanalys och en grundläggande utbildning om dataskyddsförordningen.

Vill du veta mer om tjänsten? 

Skicka iväg ett meddelande till oss nedan. Vi hör av oss inom kort för att prata med om ert behov. 

Jag har läst och accepterar denna integritetspolicy

 

Varför tillsätta ett externt dataskyddsombud?

Självständigt och oberoende

Dataskyddsombudet ska kunna arbeta utan att bli påverkad av andra inom organisationen

Rätt resurser

Dataskyddsombudet ska ha resurser för att kunna utföra sina uppgifter inom organisationen

Gedigen kunskap om GDPR

Dataskyddsombudet ska ha mycket goda kunskaper om dataskyddslagstiftning och löpande vidareutbildas

Praktiska erfarenheter

Dataskyddsombudet ska ha en förmåga att lyfta och etablera en dataskyddskultur inom organisationen

Dataskyddsombud baserbjudande 

Som dataskyddsombud i er organisation utför vi som standard följande 

 • Registrering som dataskyddsombud hos Integritetsskyddsmyndigheten
    
 • Årlig uppföljning av organisationens efterlevnad av GDPR och annan tillämplig dataskyddslagstiftning
    
 • Årlig rapport till organisationens ledning avseende statistik, brister, utvecklingsbehov och granskning av verksamhetskritiska styrdokument
    
 • Halvårsvis uppföljning av avgiven rapport
   
 • Årlig halvdagsutbildning i GDPR utifrån senaste praxis och rekommendationer från Integritetsskyddsmyndigheten och Europeiska Dataskyddsstyrelsen
    
 • Månadsvis utskick med omvärldsbevakning på nyheter kring dataskydd och GDPR

När behovet uppstår finns vi här 

Utöver baserbjudandet utförs följande tjänster vid behov: 

 • Rådgivare inom organisationen som finns tillgänglig via mail eller telefon för frågor gällande GDPR och annan dataskyddslagstiftning
    
 • Kontaktperson för registrerade och utreder frågor och synpunkter från anställda eller allmänheten, samt avgör om dessa frågor behöver analyseras och utredas vidare samt vid behov vidarebefordras till företaget för åtgärd
    
 • Fungerar som rådgivare vid personuppgiftsincidenter
    
 • Ger på begäran råd vad gäller konsekvensbedömning av dataskydd samt övervakar genomförandet
    
 • Är kontaktpunkt till Integritetsskyddsmyndigheten

Kontakta oss

Vill du veta mer om vår tjänst externt dataskyddsombud? Låt oss prata vidare! 

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig. Du kan också kontakta oss direkt via våra uppgifter nedan. 

 

[email protected]

036-330 07 30 

 

Jag har läst och accepterar denna integritetspolicy

Vem behöver tillsätta ett dataskyddsombud?

Flertalet olika typer av organisationer har krav på sig att tillsätta ett dataskyddsombud. Stämmer något av nedan in på er verksamhet behöver ni med all säkerhet ha ett dataskyddsombud:

 • är ett offentligt organ
 • behandlar känsliga personuppgifter i stor omfattning
 • innehåller spårning och profilering på internet
 • utför profilering för riskbedömningar
 • har positionsspårning i mobilappar
 • har ett lojalitetsprogram
 • har övervakningskameror
 • tillhandahåller uppkopplade apparater, till exempel smarta mätare (internet of things, IoT)