Dataskyddsombud från Qnister

Att internt hitta någon som är lämpad att vara dataskyddsombud kan många gånger vara onödigt svårt och resurskrävande. Låt oss på Qnister agera dataskyddsombud i din organisation. På Qnister arbetar erfarna dataskyddsspecialister med mångårig erfarenhet av personuppgiftshantering.

Flertalet organisationer som hanterar personuppgifter har krav på sig att tillsätta ett dataskyddsombud. Den övergripande och viktigaste uppgiften för ett dataskyddsombud är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen och agera kontaktperson gentemot registrerade.

Viktigt att tänka på är att den som är dataskyddsombud ska kunna arbeta oberoende och inte själv hantera personuppgifter inom organisationen. En annan viktig del är att dataskyddsombudet ska ha kunskaper om dataskyddsförordningen och dess tillämpning.

Dataskyddsombud är också kallat DPO vilket kommer från engelskans Data Protection Officer.

 

En kvalitetsstämpel på er personuppgiftshantering

Även organisationer som inte har lagkrav på dataskyddsombud kan givetvis välja att tillsätta ett. Ett dataskyddsombud kan ses som en kvalitetsstämpel på er personuppgiftshantering och att ni värnar om era registrerade.

 

Vad gör Qnister som dataskyddsombud?

Med våra erfarna dataskyddsspecialister kan du känna dig trygg med att det alltid finns någon att bolla ert dataskyddsarbete med. I vår tjänst Qnister DPO ingår följande:

Fast pris

 • Uppstartsmöte med nulägesanalys
 • Intern kontroll av organisationens efterlevnad av GDPR
 • Årlig rapport till organisationens ledning avseende brister och utvecklingsbehov
 • Halvårsvis uppföljning efter avgiven rapport
 • Årlig halvdagsutbildning i GDPR
 • Tillgång till Qnisters nyhetsbrev och omvärldsbevakning

Rörligt pris

 • Kontaktperson i förhållande till tillsynsmyndighet
 • Kunskapsstöd för frågor gällande GDPR och annan dataskyddslagstiftning
 • Utredning av frågor och synpunkter från anställda eller allmänheten
 • Jourkontakt vid t.ex. personuppgiftsincidenter
 • Bistår i utredning av misstänkta dataintrång
 • Konsekvensbedömning av dataskydd samt övervakning av genomförandet
 • Kravställa och arbeta för att införa säkerhetsskyddsåtgärder enligt lagstiftning inom dataskydd

 

Pris baseras på viss del fasta och viss del rörliga kostnader beroende på behov och omfattning.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om dataskyddsombud som tjänst? Fyll i uppgifterna via länken så kontaktar vi dig.

Behöver du hjälp?

Niclas Nordström, Dataskyddsspecialist

+46 (0)10-202 32 33
[email protected]