Produkter och tjänster för regelefterlevnad 

Här hittar du vårt utbud av produkter och tjänster för regelefterlevnad.

Vi har smarta molntjänster för arbete med dataskydd och med att uppfylla visselblåsarlagen. Dessutom erbjuder vi flera tjänster kopplade till respektive område. 

Dataskydd och GDPR

Produkter och tjänster för ditt dataskyddsarbete.

Vår molntjänst används i över 500 bolags arbete med dataskydd. Dessutom är vi registrerat dataskyddsombud för både privata- och offentliga organisationer. 

Visselblåsning

Produkter och tjänster för säkra kanaler för visselblåsning.

Ta emot och hantera visselblåsningsärenden. Vi erbjuder även tjänsten som mottagarfunktion via jurister på Insatt.