Qnister GDPR - Registrera och hantera

Qnister GDPR - Registrera och hantera

Registrera och hantera är molntjänsten som guidar användaren genom GDPR-förordningen och ser till att samla all er GDPR-information på ett ställe. 

Qnister GDPR - Granska och följ upp

Qnister GDPR - Granska och följ upp

Granska och följ upp är molntjänsten där er organisation strukturerat skapar nulägesanalyser, utvalda områden för granskning och uppföljning på dessa.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud

Behöver din organisation utse ett dataskyddsombud? Låt oss på Qnister agera dataskyddsombud i er organisation eller finnas som stöd till ert utsedda DSO.

E-learning

E-learning

Vi erbjuder både e-learning och utbildning på plats. Utbilda dig och din personal – goda rutiner och långsiktigt arbete kräver att alla vet vad som gäller kring hantering av personuppgifter

Rådgivning & Support

Rådgivning & Support

Hos oss arbetar dataskyddsspecialister och jurister som stöttar dig i din roll som dataskyddsombud, eller i ditt arbete i GDPR-verktyget. Vad finns det för behov i er organisation?