Tre viktigaste sakerna du behöver veta om GDPR

Det pratas mycket om den nya förordningen för närvarande men vad innebär egentligen GDPR? Vi på Qnister har sammanställt tre viktiga saker du behöver veta om GDPR:

 

→ GDPR kräver att du tar kontroll över företagets personuppgifter

I stort sett alla företag använder sig idag av molntjänster eller extern it-support. Det krävs att du dokumenterar de överväganden som görs när personuppgifter lämnas över till ett personuppgiftsbiträde. Det ska också finnas rutiner för att granska leverantören under avtalets löptid för att se till att de lever upp till avtalsvillkoren. Det är obligatoriskt att ha ett biträdesavtal med alla personuppgiftsbiträden och GDPR räknar upp vad som måste finnas med i ett sådant avtal. Vilka parter bör ni skriva personuppgiftsbiträdesavtal med?

 

→ Förstärkta rättigheter för den registrerade

Lagen innehåller ett stort antal rättigheter för den kund, leverantör eller anställde som finns i ditt bolags register. Medlemmarna i kundklubben har exempelvis rätt att få se vilka uppgifter som finns registrerade, rätt att begära radering och att begära tillgång till uppgifterna så att de kan tas med till en annan leverantör. Har ni beredskap för att kunna hantera en sådan begäran inom lagens tidsfrister?

 

→ Register över behandlingar

Det krävs att du för ett register över samtliga behandlingar av personuppgifter som ditt bolag utför, ett så kallat Artikel 30-register. Där ska du bland annat redogöra för ändamålen med behandlingen och vem uppgifterna lämnas ut till. Om Datainspektionen genomför en granskning hos ditt företag ska du kunna visa upp detta register. Har du upprättat ditt Artikel 30-register ännu?

 

Så vad innebär egentligen GDPR för dig? Vi förstår att du inte vill syssla med GDPR hela dagarna. Låt istället oss tänka inuti boxen, så du kan fortsätta tänka utanför den.

Qnisters GDPR-verktyg guidar dig genom den svårtillgängliga GDPR-förordningen och ser samtidigt till att du samlar all GDPR-information på ett ställe. Du kommer snabbt upptäcka att med oss är det lätt är att göra rätt. Du behöver inte vara jurist för att förstå hur du ska göra. Det du behöver ha koll på är din egen verksamhet.

Hör av dig på info@qnister.com så pratar vi mer!


Läs mer om vårt GDPR-verktyg eller se vår inspelade demo av verktyget på en gång.