Så långt har Sverige kommit med dataskyddsarbetet

Datainspektionen har släppt sin första nationella integritetsrapport som beskriver Sveriges utveckling och attityd kring integritet och dataskydd. Rapporten visar att många privata och offentliga verksamheter har åstadkommit mycket under GDPR:s första år.

Medvetenheten om GDPR hos den svenska medborgaren är hög. Åtta av tio medborgare känner till lagen och att den innebär förstärkta rättigheter för oss som individer. Lika välkänd som dataskyddsförordningen GDPR hunnit bli hos gemeneman är den också hos svenska företag, myndigheter och andra organisationer som hanterar personuppgifter.

Enligt Datainspektionens undersökning har de allra flesta företag, myndigheter och organisationer under GDPR:s första år tagit fram grundläggande riktlinjer och rutiner för personuppgiftshantering. Fyra av fem företag uppger att dataskydd och integritet är en prioriterad fråga. Samtidigt uppger bara hälften av dataskyddsombuden att deras organisationer arbetar kontinuerligt och systematiskt med frågan.

 

Efterlevnad och kontinuitet är utmaningarna

Det är också bara hälften av dataskyddsombuden som upplever att medarbetarna i deras organisation efterlever dataskyddsförordningen. De största utmaningarna i dataskyddsarbetet uppges tydligt vara att få till fungerande rutiner och processer och att tolka regelverket.

En positiv start för en viktig lag. Nu när dataskyddsförordningen går in på sitt andra år måste vi ta nästa steg.

Grundläggande strukturer finns påplats – nu måste vi skapa ett kontinuerligt och systematiskt arbete. Såväl privata som offentliga verksamheter har en viktig uppgift i att främja och förstärka digital innovation, och samtidigt kontinuerligt arbeta med att minimera risker.

Källa: Datainspektionen.se 
Se Datainspektionens nationella integritetsrapport i fulltext här (PDF).

 


Utbildning till alla medarbetare

Goda rutiner och långsiktigt arbete kräver att alla vet hur man får hantera personuppgifter. För att göra det så enkelt som möjligt tog vi på Qnister fram en e-learning i GDPR. Ett effektivt sätt att sprida kunskap och få alla med på noterna. Läs mer om Qnisters grundkurs i GDPR här.