Lika otänkbart som dåliga arbetsförhållanden och miljöförstöring?

Att hantera persondata korrekt handlar inte bara om att efterleva GDPR och undvika sanktioner. Att missköta personuppgifter kommer framöver innebära en enorm varumärkesskada. Det spår experterna i Veckans Juridik.

Sanktionerna är det som definitivt skrämmer organisationerna, säger Dag Wetterberg, advokat på advokatbyrån Wetterberg. Men förutom ett högt bötesbelopp står även företagens varumärke på spel. Vidare förklarar han:

”Det företagen absolut inte vill ha det är dålig publicitet och man är rädd om sitt varumärke. Bara den varumärkesskada det innebär att vara med i en tillsyn är jättenegativ.”

Wetterberg säger också att han är säker på att de företag som har fungerande GDPR-efterlevnad och värnar om personlig integritet kommer att vara de företag som folk framöver är villiga att lämna sina personuppgifter till.

”Visa det sig sen att ett företag bli sanktionerade då är det allvarligt, då vill man inte lämna sina personuppgifter där längre”, säger Wetterberg.

”Företagen kommer ha insett att det gäller att jobba med de här frågorna hela tiden och det blir lika självklart att man gör rätt som det med tiden har blivit kring andra saker, exempelvis miljöfrågor”, säger Hans-Olof Lindblom, chefsjurist på Datainspektionen, och jämför med att miljöcertifieringar och aktivt ansvar för miljöpåverkan nu mer är en vanlig del i företags varumärkesbyggnaden.

Lindblom instämmer i att det framöver kommer kosta på fler plan att göra fel. På fem års sikt spår han att säker personuppgiftshantering kommer vara en självklarhet för de framgångsrika företagen. Om folk inte gillar hur ett företag hanterar deras uppgifter kommer de helt enkelt att ta avstånd och vända sig till andra aktörer.

Se avsnittet av webbTV-programmet Veckans Juridik här.

 


Vi på Qnister

Vår vision är att förändra den konservativa bransch som juristbranschen faktiskt är. Som första steg i vår vision utvecklades verktyget Qnister GDPR.

Som första steg utvecklades verktyget Qnister GDPR, en molntjänst som steg för steg skapar struktur i GDPR-arbetet utan att kunden ska behöva vara jurist för att förstå vad som ska göras.

Läs mer och se en demo av vårt verktyg HÄR.