Granskning Spotify

Klagomål mot Spotify ledde till granskning

Datainspektionen inleder nu en granskning av hur Spotify hanterar rätten till registerutdrag. Detta efter att inspektionen blivit uppmärksammade på att det kan finnas vissa brister. Bland annat ska det handla om att utdragen inte är kompletta och informationen inte tillräckligt tydlig.

Här om veckan skrev vi om den inledda granskningen av hur företag använder samtycken från kunder, och att Bonnier Magazines & Brands AB är först ut. Bonnier-granskningen är, till skillnad från den mot Spotify, inte föranledd av klagomål utan görs på inspektionens eget initiativ enligt prioriterade områden för granskning 2019/20.

 

Anledningen att man granskar Spotify

Nu har Datainspektionen, efter mottagna klagomål på Spotifys behandling av begäran av registerutdrag, inlett en utredning. En av anledningen till att inspektionen väljer att gå vidare med en utredning är att Spotify hanterar en stor mängd personuppgifter för en stor skara människor. Många människor är alltså påverkade av frågan och därför anser inspektionen att det är viktigt att användarnas begäran om registerutdrag hanteras korrekt.

Datainspektionen begär nu svar från Spotify på ett antal frågor som rör hur företaget lämnar ut registerutdrag. När granskningen är klar kommer Datainspektionen överlämna att ett beslut till Spotify med besked om eventuella brister och om de måste vidta några korrigerande åtgärder.

Se Datainspektionens tillsynsskrivelse till Spotify (PDF)

 


Datainspektionen granskar hur företag använder samtycken kring kunduppgifter

Datainspektionens uppdrag är bland annat att med tillsyn kontrollera att de som samlar in och använder personuppgifter följer GDPR. Nu inleds en granskning av hur företag använder samtycke från sina kunder och det första företaget som GDPR-granskas är Bonnier Magazines & Brands AB… Läs hela artikeln här.