CVn

Hur ska en CV-bank hanteras enligt GDPR?

GDPR påverkar på många olika plan i organisationen men inom HR och personaladministration blir det kanske extra tydligt att vi behöver hantera många personuppgifter. På temat HR lät vi vår jurist svara på en vanligt förekommande fråga som handlar om att ha en CV-bank: 

 

Hur ska en CV-bank hanteras enligt GDPR?

Svar: Det absolut första steget här är att ställa sig frågan: Finns behovet av att ha en CV-bank? Finns det inget behov av en CV-bank ska ansökningarna raderas. Blir svaret ja får ni behålla de CVn där ni fått ett samtycke från den sökande samt har informerat om dennes rättigheter enligt GDPR, om hur länge CVt sparas och hur man tar tillbaka sitt samtycke. Kom ihåg att detta är information som även ska nå den som skickar en spontanansökan till er, förutsatt att ni vill spara ansökningen.

Hur länge ansökningar bör sparas beror på hur länge de bedöms vara användbara. Här måste ni ta ställning till vad som är rimligt för just er verksamhet och den aktuella tjänsten. Beroende på vilka typer av tjänster ni har kan det inte uteslutas att ni kan ha intresse av att bevara olika ansökningar olika länge.

Slutligen är det viktigt att poängtera att huruvida personuppgifter och då exempelvis CVn ska sparas eller inte, inte bara regleras av GDPR utan ett antal olika lagar exempelvis diskrimineringslagen. 

 


GDPR för dig inom HR – Vi släpper en ny onlinekurs!

Goda rutiner och långsiktigt arbete kräver att vi vet hur man får hantera personuppgifter. Läs mer om Qnister e-learning och grundkursen i GDPR här.

I april 2019 släpper vi en ny onlinekurs i vår e-learningportal: GDPR för dig inom HR och personaladministration. Ett enkelt och effektivt sätt att sprida kunskap hos era nyckelpersoner!

 

Vill du få en notis när kursen finns tillgänglig? Anmäl dig här: