personuppgiftsincidenter förebyggas

Hur olika typer av personuppgiftsincidenter kan förebyggas och hanteras

Den nya vägledningen Examples regarding Data Breach Notification är en vägledning från EDPB hur olika typer av personuppgiftsincidenter kan förebyggas och hanteras.

Vägledningen innehåller 17 exempel på olika typer av personuppgiftsincidenter. Till varje exempel finns konkreta råd till den personuppgiftsansvariges förebyggande arbete och riskbedömning samt vilka åtgärder och skyldigheter som följer av respektive exempel.

Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, konstaterar att personuppgiftsincidenter utgör problem i sig själv, men de kan också utgöra symptom på brister i organisationens tekniska och organisatoriska åtgärder som ska skydda personuppgifterna. Innan en personuppgiftsansvarig helt kan bedöma risken som följer av en incident behöver den ansvarige ta reda på roten till det som orsakade incidenten så att den kan åtgärdas och att framtida incidenter kan undvikas.

Den nya vägledningen är tänkt att komplettera EDPB:s befintliga vägledning, Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 2016/679 (wp250rev.01). Den nya vägledningen är än så länge ett utkast och föremål för synpunkter från allmänheten. Den kan alltså komma att ändras när synpunkterna har beaktats.

Här hittar du Guidelines 01/2021 on Examples regarding Data Breach Notification


Senaste inläggen:


Läs mer om Qnister GDPR – Molntjänsten som strukturerar och samlar ditt dataskyddsarbete.