GDPRs framtidsprognos – hur ser det ut om 5 år? 

GDPR har snart tillämpats i 1 år och det har hänt en hel del både ute i Europa och på hemmaplan i Sverige. Prognosen om hur det kommer se ut i framtiden omfattar bl.a. en obligatorisk regelefterlevnad för att ha konsumenters, kunders och samarbetspartners förtroende.

GDPR är ingen milleniebubbla utan är här för att stanna. Att hantera personuppgifter korrekt börjar allt mer blir en viktig del för att behålla konsumenters, kunders och samarbetspartners förtroende. Prognosen fem år framåt visar att det kommer vara ett absolut måste med regelefterlevnaden för att vara en förtroendeingivande organisation.

Ändamålet tillsammans med en laglig grund utgör grunden för att få behandla personuppgifter. GDPR har alltså inte tillkommit för att organisationer ska sluta behandla personuppgifter, utan för att anledningen till varför personuppgiftsbehandlingen sker ska kartläggas och dokumenteras. Utöver förtroendekapitalet som är oerhört viktigt för organisationer, speciellt i det digitala samhället, kommer även denna hörnsten i GDPR – att ha ett tydligt ändamål till varför man samlar in personuppgifter – att vara i stor fokus och vara minst lika viktig som den är idag.

Avslutningsvis: de administrativa sanktionsavgifterna, det vill säga böter. De har redan utfärdats runt om i Europa, bland annat i vårt grannland Danmark, och den svenska Datainspektionen granskar i skrivande stund 3 bolag vilket kan resultera i administrativa sanktionsavgifter. Prognosen framåt är att tillsynsmyndigheterna kommer att växla upp och bli mer givmilda med dessa avgifter ju längre lagen har tillämpats.

 

Skribent:

Ophelia Wigström, Jurist på Qnister

 

Ophelia Wigström

 


Guidning i ditt dataskyddsarbete?

Om ni vill ha hjälp med revision av ert GDPR-arbete, behöver ett dataskyddsombud, behöver utbilda er personal eller helt enkelt vill spara tid och pengar på arbetet med GDPR genom att använda ett strukturerat verktyg är ni välkomna att kontakta oss på [email protected].