Nyckelpersonerna i personuppgiftshantering

Detta är nyckelpersonerna i er personuppgiftshantering

Personuppgiftsincidenter där över hälften beror på den mänskliga faktorn, och chefer som tror att deras anställda läcker personuppgifter för att skada företaget; De anställda spelar en nyckelroll i alla organisationer och deras okunskap är en av organisationernas stora risker. 


Hur informerade är era anställda?

I USA och Storbritannien tror 61% av IT-chefer, ekonomichefer och digitala ledare att anställda läckt information för att skada företaget under de senaste 12 månaderna, och i Datainspektionens kartläggning av anledningarna för anmälda personuppgiftsincidenter berodde 61% på den mänskliga faktorn. Nyckelpersonerna i er personuppgiftshantering är allt som oftast medarbetarna som arbetar i den dagliga verksamhet.

Frågan som arbetsgivare bör ställa sig själva är: Hur informerade är våra medarbetare kring vår personuppgiftshantering?

 

Öka medvetenheten

Utbildning upplyser inte bara om det nuvarande rättsläget utan väcker även en grundläggande medvetenhet hos de anställda. En medveten anställd kommer att reagera på om rutiner och tillvägagångssätt inte följs och kommer känna igen tecken på att en personuppgiftsincident kan ha skett.

Det vi vill poängtera är att man behöver ha en grundläggande kunskap om vad som gäller, att man vet hur man hanterar olika situationer och framför allt vem man vänder sig till. Den mänskliga faktorn kommer fortfarande alltid vara närvarande men ökar ni medvetenheten hos de anställda kommer ni förbygga många incidenter och minimera riskerna med era personuppgiftsbehandlingar.

Här kan du läsa Datainspektionens rapport om anmälda personuppgiftsincidenter 2018.

 


Qnister tänker inuti boxen

Vår vision är att förändra den konservativa bransch som juristbranschen faktiskt är. Som första steg i vår vision utvecklades verktyget Qnister GDPR.

Kanske ovanligt kreativa för att vara lite fyrkantiga. Vi tänker inuti boxen, så att du kan fortsätta tänka utanför.

Läs mer om Qnister här.