Datainspektionens granskning: Här är företagen som inte skött sig

I början av sommaren 2018 inledde Datainspektionen en granskning om dataskyddsombud utsetts inom ett antal verksamheter. Nu är resultatet presenterat. 

Enligt dataskyddsförordningen är alla myndigheter och även vissa företag skyldiga att utse ett dataskyddsombud. I granskningen har drygt 400 företag och myndigheter undersökts kring om de har tillsatt ett dataskyddsombud. Hos 59 av 412 granskade finns konstaterade brister.

Vissa branscher utmärker sig speciellt negativt. Hälften av de teleoperatörer som fanns med har visat på brister och av granskade fackförbund har närmare 25 procent visat på brister. Vad som kan konstateras är att skillnaden i regelefterlevnaden mellan myndigheter och privata aktörer är marginell.

Av tillsynsärendena har Datainspektionen beslutat att ge reprimander i 57 fall. Det huvudsakliga skälet till varför besluten stannat vid en reprimand istället för en administrativ sanktionsavgift förklaras med den relativt korta tid som GDPR hittills har tillämpats. Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin förklarar:

”Eftersom det gått så pass kort tid efter att GDPR infördes den 25 maj, har vi stannat vid att utfärda reprimander. Men, skulle vi framöver konstatera fortsatta brister när det gäller dataskyddsombud så kan även administrativa sanktionsavgifter bli aktuella.”

Majoriteten av de granskade organisationerna har anmält och utsett ett dataskyddsombud i tid vilket är mycket positivt.

De granskade privata aktörerna representerar sex branscher: Banker, teleoperatörer, försäkringsbolag, fackförbund, kollektivtrafikbolag och vårdgivare.

Läs hela Datainspektionens sammanställning, och ser vilka företag som varit tillsynsobjekt här (pdf). 

 


Qnister som Dataskyddsombud

På Qnister arbetar erfarna dataskyddsspecialister med mångårig erfarenhet av data och personuppgiftshantering. Känner du att du som DSO är i behov av kunskapsstöd i GDPR och kompletterande dataskyddslagstiftning? Förutom att agera dataskyddsombud så erbjuder vi på Qnister stöd till andra dataskyddsombud.

Vi bistår gärna med våra kunskaper om dataskyddsförordningen och dess tillämpning. Dessutom kan vi göra nulägesanalyser av dataskyddsarbete och interna kontroller av organisationens efterlevnad av GDPR.

Låt oss prata om hur vi kan stötta ert arbete.

[email protected]
+46 (0)10-202 32 33