Datainspektionen granskar hur företag använder samtycken kring kunduppgifter

Datainspektionens uppdrag är bland annat att med tillsyn kontrollera att de som samlar in och använder personuppgifter följer GDPR. Nu inleds en granskning av hur företag använder samtycke från sina kunder och det första företaget som GDPR-granskas är Bonnier Magazines & Brands AB.

Samtycke – alltså att en person ger en form av godkännande – är en vanligt förekommande grund för när företag behandlar personuppgifter. I och med GDPR har det gjorts tydligare kring vad som krävs av exempel ett företag för att på ett korrekt sätt använda sig av den lagliga grunden samtycke.

Bland annat handlar det som tydlighet och anpassad information till den som ska samtycka, och att samtycket ska vara lika lätt att ta tillbaka som det är att ge.

 

Målet är att ge andra företag vägledning

Nu inleds en granskning av hur företag använder samtycke från sina kunder, och Bonnier Magazines & Brands AB är först ut. Tillsynen mot Bonnier kommer inte ur klagomål riktat mot bolaget, utan görs på Datainspektionens eget initiativ. Jennie Grön, jurist på Datainspektionen kommenterar granskningen på Datainspektionen.se:

– Målsättningen med granskningen är, utöver att granska utvalda verksamheter, att ge företag vägledning för när de kan använda samtycke och hur ett sådant bör vara utformat. Vi vill även göra privatpersoner uppmärksamma på deras rättigheter.

Datainspektionens vill med sin granskning ge svar på frågor som när ett företag kan använda samtycke som rättslig grund, om företag får ställa villkor för samtycke och om ett dotterbolag kan få kunders samtycke till hur hela koncernen får hantera kundernas uppgifter.

Granskningen är den första i en rad planerade granskningar på samma ämne och beräknas vara klar i slutet av året.

Läs Datainspektionens tillsynsskrivelse till Bonnier Magazines & Brands AB (PDF)

 


I behov av stöd och råd från ett Dataskyddsombud?

Att internt hitta någon som är lämpad att vara dataskyddsombud kan många gånger vara onödigt svårt och resurskrävande. Låt oss på Qnister agera dataskyddsombud i din organisation. På Qnister arbetar erfarna dataskyddsspecialister med mångårig erfarenhet av personuppgiftshantering.

Lär mer om dataskyddsombud som tjänst här, eller kontakta oss på +46 (0)10-202 32 33 eller [email protected] så pratar vi mer.