Vad behöver man svara på vid en tillsyn? Läs frågorna som ställts till Google.

Datainspektionen ska nu inleda en tillsyn mot Google där man kommer granska hur platsdata från svenska användare samlas in och används. I tillsynsskrivelsen till Google listar nu Datainspektionen ett antal frågor som ska besvaras.

Granskningen mot Google görs efter att ha tagit emot ett klagomål från konsumentorganisationen Sveriges Konsumenter, och klagomålet ska ha lyfts av flera europeiska konsumentorganisationer i respektive länder. Kortfattat så handlar det om hur Google samlar in och använder lokaliseringsuppgifter från användare av Android-telefoner.

Nu har Google fått ett antal frågor som ska besvaras, för att säkerställa att man följt reglerna i dataskyddsförordningen. Men vad är det då man kan tänkas behöva besvara vid en tillsyn?

Förutom att Google ombetts visa upp det register över personuppgiftsbehandlingar som man enligt artikel 30 i GDPR måste föra, sin integritetspolicy och de konsekvensbedömningar man gjort, så ställs ett antal frågor man nu måste besvara.

I tillsynsskrivelsen, som du öppnar här (pdf), hittade du alla de 11 frågor som Datainspektionen ställt.

 


Vilken dokumentation måste du upprätta?

I vårt GDPR-verktyg svarar du steg för steg på frågor om din verksamhet och dina system och får allt du behöver på vägen – checklistor, mallar och avtal – för att bli GDPR-säkrad.

Qnister GDPR visar vilken dokumentation du måste upprätta, och skapar ditt artikel-30-register (ett register över dina register) som enligt förordningen måste finnas. Utifrån dina svar ger verktyget dig rekommendationer som är anpassade efter din verksamhet.

Här kan du läsa mer om vårt GDPR-verktyg.