Därför kan det bli problematiskt att använda ansiktsigenkänning i butiker

Ett företag som jobbar med ansiktsigenkänning ska nu hjälpa svenska butiker att analysera de personer som besöker deras butiker. En teknik som i flera länder redan är verklighet men vars laglighet nu diskuteras i Sverige. Datainspektionens jurist i kameragruppen, Jenny Bård, gästade P1 Morgon för att svara på frågor angående tekniken och kamerabevakning i relation till GDPR.

Biometrisk data, i detta fallet ansiktsigenkänning, klassas i GDPR som känslig och behöver ett stärkt skydd, en laglig grund samt att den personuppgiftsansvarige ska kunna tillämpa ett av undantagen för att få behandla den här typen av personuppgifter.

 

Är det lagligt att sätta upp kameror för ansiktsigenkänning?

Det är skillnad på att bara läsa av kön och att identifiera en person. Identifiering av person görs när kameran registrerar personer flera gånger. Den här typen av insamling har ännu inte rättsligt prövats i Sverige eller ute i Europa.

Privata aktörer behöver inte tillstånd för att sätta upp kameror men de måste se till att följa lagen, bland annat då GDPR. Butikerna behöver ha ett uttryckligt, giltigt samtycke för att få bevaka. Ett giltigt samtycke ska vara frivilligt, tydligt och samlas in innan bevakningen påbörjas, och för att det ska vara uttryckligt måste individerna har blivit informerade om det uttryckliga syftet med insamlingen.

 

Hur ska butikerna konkret lösa dessa bitar?

Jenny Bård säger till Sverige Radio att ”egentligen behöver man då stå utanför butiken för att samla in samtycket, samt att kunden måste ha en möjlighet att inte bli filmad av den här kameran”. Datainspektionen kan se att det kommer att bli svårt och följer givetvis utvecklingen av detta. Först när tekniken tas i bruk i Sverige kan man utföra tillsyn. Datainspektionen granskar för närvarande en skola med ansiktsigenkänning och kommer snart att ge en bedömning på detta.

En butik som ska börja bevaka sina kunder måste göra en konsekvensbedömning och eventuellt förhandssamråda med Datainspektionen.

Hör inslaget med Jenny Bård i P1 på sverigesradio.se

 


Detaljhandeln – En bransch under luppen

Datainspektionen har tidigare i år utkommit med en tillsynsplan där de har uttalat att detaljhandeln är en av de branscher som kommer att granskas under perioden 2019/2020.

Verkar du inom detaljhandeln? Vi hjälper dig att få full koll på ditt GDPR-arbete. Kontakta oss på [email protected] så hjälper vi mer än gärna till!

Läs mer om hur vi strukturerar dataskyddsarbetet för våra kunder.