Qnister cookies

800 anmälningar om personuppgiftsincidenter sedan 25 maj

Efter att dataskyddsförordningen började tillämpas i maj har företag och myndigheter en skyldighet att anmäla om personuppgifter försvinner eller kommer på avvägar. Efter bara 3 månader har datainspektionen nu fått in 800 sådana incidentrapporter.

Allt ifrån dataintrång till att någon har skickat personuppgifter till fel mottagare ska enligt lag anmälas till datainspektionen, senast 72 timmar efter upptäckt, oavsett om incidenten har skett med avsikt eller ej. 800 anmälningar av personuppgiftsincidenter har sedan den 25 maj rapporterats. Datainspektionen kommenterar till Tv4 och säger att man ser positivt på antalet inkomna incidentrapporter, och att detta tyder på att allt fler personuppgiftsansvariga tar sitt ansvar nu när de är skyldiga att rapportera in incidenter.

 

Vad är en personuppgiftsincident?

En personuppgiftsincident är en händelse som påverkar sekretessen, integriteten eller tillgängligheten till personuppgifter. När en personuppgiftsincident har inträffat måste du snabbt göra en bedömning av de potentiella negativa konsekvenserna för de registrerade personerna, baserat på hur allvarliga eller väsentliga dessa är. Även om du bestämmer dig för att inte anmäla incidenten måste du dokumentera händelsen och kunna motivera beslutet.

 


Qnister AB

Vår vision är att förändra den konservativa bransch som juristbranschen faktiskt är. Vi är bolagsjurister, kanske ovanligt kreativa för att vara lite fyrkantiga. Vi tänker inuti boxen, så att du kan fortsätta tänka utanför.

Som första steg i vår vision utvecklade vi Qnister GDPR. En molntjänst som guidar användaren genom GDPR-förordningen och samtidigt ser till att samla all GDPR-information på ett ställe.

Läs mer och se en demo av vårt verktyg HÄR.