GDPR – gäller det oss?

Det handlar inte om, utan hur du påverkas av GDPR, EU:s dataskyddsförordning. Alla verksamheter som på något sätt hanterar personuppgifter berörs. För du har väl kunder? Eller anställda? Att behandla en personuppgift kan till exempel vara att samla in, lagra, vidarebefordra eller läsa in personuppgifter åt sig själv eller på någon annans uppdrag. En lag som värnar om den enskildes personliga integritet i takt med att teknologins algoritmer blir allt mer närgångna.

Vi vet att det är lätt att villa bort sig i det byråkratiska, men Qnisters lösning är högst obyråkratisk.

Vårt verktyg hjälper dig att lyfta fram det relevanta för just din organisation. Utgångsläget är att du måste ha en laglig grund för att lagra personuppgifter och öppet och ärligt kunna visa, lämna ut eller radera uppgifter om personen du har registrerat begär detta.

Vad är GDPR?

GDPR heter på svenska Dataskyddsförordningen och är en gemensam lag inom EU/EES som började tillämpas den 25 maj 2018. Den sätter tydliga ramar för hur organisationer får hantera personuppgifter om exempelvis kunder, medlemmar, anställda och besökare. För Sveriges del ersatte den PUL (Personuppgiftslagen).

GDPR är inte ett projekt att beta av utan ett område att förhålla sig till och leva med precis som bokföring eller skatter. EU har bestämt att det ska svida att inte uppfylla kraven och inför höga sanktionsavgifter. Ytterst handlar det om den enskildes trygghet i informationssamhället.

Med verktyget Qnister GDPR får organisationer juridisk hjälp att självständigt steg för steg bli GDPR-säkrade. Vi har gjort det tunga juridiska jobbet för att du själv inte ska behöva vara jurist.

 

Vi är bolagsjurister; kanske ovanligt kreativa för att vara lite fyrkantiga. Vi tänker inuti boxen, så att du kan fortsätta tänka utanför.

 

Qnister GDPR

Ordning på uppgifterna, ett register över dina personuppgifter och förslag på åtgärder för att bli GDPR-säkrad. Allt du behöver för att leva upp till lagen  med vårt verktyg gör vi ditt GDPR-arbete enkelt.