Bli redo för visselblåsarlagenBoka demo nu!

Vi har sedan tidigare följ PUL, räcker det för att leva upp till GDPR?

Om ett företag sedan tidigare lever upp till PUL är tröskeln inte lika hög för att uppnå kraven i GDPR. Dock är det en hel del nyheter som måste ses över och på ett lämpligt sätt implementeras i företagets rutiner, dokument, system och arbetssätt.


Utforska alla frågor och svar
Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg