Bli redo för visselblåsarlagenBoka demo nu!

Vem tar emot visselblåsningarna?

Ni kan välja att själva vara mottagare och utse någon inom organisationen som får behörighet att hantera inkomna ärenden enligt lagens krav. Man kan också lägga ut mottagningsfunktionen på en utomstående leverantör. Vi erbjuder en lösning där vi tar emot ärendena och gör en bedömning om de omfattas av lagens bestämmelser. Vi ger sedan förslag till eventuella åtgärder och kan även erbjuda fördjupad utredning om så önskas.


Utforska alla frågor och svar
Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg