Bli redo för visselblåsarlagenBoka demo nu!

Vad är ett giltigt samtycke?

Samtycke är en vanlig rättslig grund på vilken företag baserar sin behandling av personuppgifter. Det är dock viktigt att samtycket är giltigt. För det krävs att frågan om samtycke ska vara skild från övrig information (alltså inte gömd i något finstilt), den ska ställas på ett klart och begripligt språk anpassat efter den som ska ge sitt samtycke och det ska dessutom vara lika enkelt att återkalla samtycket vid ett senare tillfälle.


Utforska alla frågor och svar
Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg