Få koll på ert GDPR-arbete!Boka demo nu!

Hur påverkar Hållbarhetslagen små och medelstora företag?

Små och medelstora företag omfattas inte direkt av lagkravet idag men de påverkas indirekt genom krav från kunder och finansiärer. För att stora företag i sina rapporter ska kunna visa att de tar ansvar i alla led behöver de ställa frågor till och krav på sina underleverantörer (som ofta är små och medelstora företag). Från och med 2023 kommer det nuvarande rapporteringskravet att hårdna i syfte att bl.a. öka finansiärers incitament att investera i hållbara företag. För att säkra affärer och attrahera kapital bör små och medelstora bolag känna till hållbarhetslagen och upprätta en frivillig hållbarhetsrapport i linje med den.


Utforska alla frågor och svar
Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Liknande frågor och svar