Bli redo för visselblåsarlagenBoka demo nu!

Gäller GDPR endast inom EU?

EU anser att dess medborgares personuppgifter ska skyddas i största möjliga mån även utanför EU:s gränser. Därför omfattar lagen all behandling av EU-medborgares personuppgifter, oavsett om företaget eller organisationen som genomför behandlingen är lokaliserad inom EU eller inte. En e-handel i Kina som vänder sig till EU-medborgare omfattas således av GDPR på samma sätt som ett företag i Sverige.


Utforska alla frågor och svar
Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Liknande frågor och svar