GDPR och Visselblåsning

Tack för en intressant visselblåsningsfrukost i Jönköping

Två mega-trender som alla organisationer i Europa, och därmed även i Sverige, numera behöver förhålla sig till: GDPR och visselblåsning.  

Onsdagen den 11 september bjöd vi in Karin Henrikssonen av grundarna till WhistleBför att berätta mer om visselblåsningsdirektivet som EU har klubbat igenom. Tillsammans med andra inbjudna företag och organisationer redde vi ut vad direktivet innebärhur GDPR och visselblåsning hänger ihop och hur man som organisation kan förbereda sig på de nya regleringarna. 

Hade du inte möjlighet att delta? Här är några viktiga punkter från frukosten: 

  • Nya direktivet skyddar visselblåsare i EU mot repressalier och uppmuntrar visselblåsning.  
  • Företag och organisationer med 50 eller fler medarbetare är skyldiga att sätta upp kanaler för visselblåsning. Lagen ställer även krav på dessa kanaler.  
  • Ett krav är säkra rapporteringskanaler; som säkerställer att personuppgifter om visselblåsaren och personer som nämns i rapporten hanteras konfidentiellt.  
  • Bekräftelse om att rapporten har inkommit ska ges till visselblåsaren inom sju dagar, och återkoppling om uppföljning inom tre månader. 
  • Direktivet ställer krav på kompetens vid utredning – opartiska personer med rätt utbildning ska utses för att följa upp rapporterna.  

Visselblåsning och GDPR har många gemensamma nämnare ochnu inleder vi på Qnister ett samarbete med marknadsledande visselblåsartjänsten WhistleB. 

Både Qnister och WhistleBär välrenommerade företag inom den starkt växande legal tech-branschen. Vi vill med våra system bidra till våra kunders framgång genom att ha lättanvända system på plats som hjälper kunden att göra rätt och att inte behöva uppfinna hjulet på nytt.  

För ett tag sedan skrev vi även ett gemensamt blogginlägg med WhistleB – där kan du läsa mer om GDPR och visselblåsning. 

Vill du veta mer om system för visselblåsning? 

En användarvänlig och säker tredjepartslösning för visselblåsning. WhistleB’s tjänst används i över 150 länder, följer ISO 27001 och GDPR och är enkel att lansera och använda. Vill du veta mer eller se en demo? Kontakta oss!