Legal Tech Day

Qnister deltar på Nordic Legal Tech Day

Den 19 september deltar Qnister på Nordic Legal Tech Day i Stockholm – ett årligt event med fokus på digitalisering och modernisering av juridik. 

Legal Works anordnar för femte året i rad Nordic Legal Tech Day, en mötesplats där teknologi möter juridik och affärslivet under en hel dag. Dagen kommer bjuda på interaktioner och kunskapsutbyte tillsammans med entreprenörer och personer i legal-tech branschen. Här kommer vi dessutom få lyssna på och diskutera juridikens framtida roll ur ett digital perspektiv. Precis vad vi gillar!

På Legal Tech Day kommer även Qnister att hålla i en demo. Under demon kommer vi presentera en ny tjänst för att enkelt och effektivt standardisera granskning och  uppföljning av dataskyddsarbete. I er organisations licens tar de berörda enkelt  del av nulägesanalyser, utvalda områden för granskning och uppföljning på dessa. Helt enkelt ett digitalt stöd för den personuppgiftsansvarige som som gör det enklare  att leva upp till ansvarsskyldigheten  – kravet att kunna visa att kraven i GDPR efterlevs. 

Bli bland de första som får ta del av en ny molntjänst. Vår tjänst kommer effektivisera, kvalitetssäkra och standardisera varje uppföljning ni gör på ert dataskyddsarbete. 

Ses vi där?

Mer info om dagen finner du på Legal Works hemsida.

Vill du veta mer om vår nya tjänst, kontakta oss här.