Source: legalworks.se

Framtidsspaningar inom legal tech och dataskydd 

Under de två senaste veckorna har vi på Qnister deltagit i Nordic Legal Tech Day och Nordic Privacy Arena – två branschevent som arrangeras årligen. Den ena med fokus på de senaste trenderna i legal tech-branschen och den andra med fokus på dataskydd. 

 

Nordic Legal Tech Day

Nordic Legal Tech Day är en branschdag med fokus på digitalisering och modernisering av juridiken. Dagen bjöd på interaktioner och kunskapsutbyte med entreprenörer och andra branschkollegor där deltagande företag fick visa upp sina produkter och tjänster, delta i demonstrationer av juridiska verktyg och lyssnade på paneldiskussioner.  

Under Legal Tech Day lyssnade vi på paneldiskussioner om juridikens framtida roll ur ett digitalt perspektiv. Bland annat om vilka lärdomar Legal Tech kan ta från Fin Tech-branschen (finansteknologi), och även om de utmaningar som uppstår med att presentera en ny automatiserad teknologi i en advokatbyrå.  

I de olika paneldiskussionerna debatterade även experter inom olika juridiska områden om den digitala revolutionen i samhället. Erica Wernmo från Legal Works presenterade även hur värderingar mellan den äldre generationen advokater och den yngre generationen advokater skiljer sig ifrån varandra i det digitala samhället.  

Läs mer om Legal Tech Day här. 

 

Nordic Privacy Arena

Under två dagar deltog vi även i Nordic Privacy Arena som arrangerades av Forum för Dataskydd. Konferensen är till för olika aktörer som på olika sätt arbetar med dataskydd. Flera europeiska tillsynsmyndigheter däribland Datainspektionen var på plats tillsammans med representanter från myndigheter och företag så väl som forskningsinstitut.  

Under dessa dagar fick vi lyssna på insiktsfulla diskussioner om dataskydd utifrån olika infallsvinklar. Bland annat diskuterades svårigheten i att bestämma vem som är ansvarig för olika data, sanktioner i GDPR, internationell dataöverföring, plattformars inverkan på demokratin, ansiktsigenkänningsteknologier med mera.  

– Under diskussionerna avseende sanktionsavgifter fick vi bekräftat att dessa så här långt i huvudsak grundar sig överträdelse av en eller flera av de grundläggande principerna så som till exempel uppgiftsminimering och kravet att behandla personuppgifter på ett öppet sätt i förhållande till den registrerade, sa Niclas Nordström, Dataskyddsspecialist hos oss på Qnister. 

Läs mer om Nordic Privacy Arena här.

 


Webinars från Qnister

Vi på Qnister arrangerar kostnadsfria webinar på ämnen runt dataskydd och GDPR. Här ser du vad vi har på gång: